;
Събития

Публична лекция „Създаване и история на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EПраво\u201C Лектор: Съдия Даниела Радева Модератор: доц. д-р Петя Неделева Участници: студенти от МП \u201EПраво\u201C, НБУ През 2020 г. се навършват 10 години от създаване на Център за спогодби и медиация. Центърът е иницииран чрез Проект \u201EМЕДИАЦИЯТА-ВАШЕТО РЕШЕНИЕ\u201C, финансиран от Фонд \u201EБългария\u201C на Американската агенция за  международно  развитие  и German Marshal  Fund  чрез  Балканския  тръст  за  демокрация. От 2011 г. Центърът работи като част от Софийски районен съд. Даниела Радева е съдия в СРС от 2015 г. Произнася се по  дела от областта на семейното право. Активно участва в дейността на ЦСМ при СРС и СГС, както и в законодателни инициативи, свързани с налагане на задължителната медиация при решаване на спорове. Съдия Радева ще запознае студентите с историята на алтернативните способи за решаване на спорове, както и с интересни примери от историята на българското право. Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626\/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.