;
Събития

Семинар „Алкалоиди и ациди в и срещу историята“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, книжарница \u2013 корпус 1 Организатори: Център за книгата департамент \u201EИстория\u201C департамент \u201EНова българистика\u201C Водещи: доц. д-р Йордан Ефтимов, д-р Методи Методиев и д-р Димитър Гюдуров Доц. д-р Мая Горчева, УниБИТ: \u201EНовият ускорител\u201C: наука, утопия и дрога\u201C Нужни за \u201Eизпускане на напрежението\u201C или, обратно, за свръхконцентрация на някаква човешка способност, дрогите могат да са изработени с помощта на най-задълбочени научни изследвания. Предмет на разглеждане в семинарното изложение ще са българските \u201Eприноси\u201C към списъка на стимулантите с лунатина от едноименния разказ на Светослав Минков и утопина от \u201EРоман на едно откритие\u201C на Здравко Сребров. Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626\/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.