;
Събития

Семинар „Иновативни подходи за привличане на туристи от нетрадиционни дестинации“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещи: доц. д-р Надя Маринова Докторант Камелия Карадочева Участници: студенти от департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C По време на семинара ще се обърне  задълбочено внимание на новите възможности за управление и развитие на онлайн маркетинговия инструмент за привличане на туристи от нетрадиционни дестинации. Акцент в обсъжданията ще бъде дигитализацията и предизвикателствата пред сектор \u201EТуризъм\u201C в условия на криза. Ще се обсъдят основните маркетингови инструменти, които ще играят ключова роля за привличането на туристи към нетрадиционни дестинации. За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на класическите маркетингови практики, но и да бъдат провокирани да познават и най-вече да имплементират онлайн маркетингови инструменти.