;
Събития

Кръгла маса „Съвременната макроикономика и природоползването“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещ: доц. д-р Надя Маринова Участници: студенти от департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C По време на кръглата маса  ще се обърне  задълбочено внимание на новите изисквания, които постепенно Европейската комисия въвежда за страните членки. Ще се обсъдят особеностите на Зелената сделка, на Стратегията за биоразнообразието и Стратегията \u201EОт фермата до трапезата\u201C. Ще се очертаят всички заинтересовани страни по агрохранителната верига от фермера до консумента. Фокусът ще се постави  върху обсъждането на добрите практики, върху използването на иновациите и начините за повишаване полезността на управлението в природоползването. За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции. Ще се засегне темата за бизнеса, кръговата икономика и екосхемите. Основната идея на кръглата маса е да покаже ключовата роля на познаването и реализирането на практики за опазване на околната среда за създаване на конкурентоспособен бизнес.