;
Събития

Семинар „Тенденции в икономиката и съвременни аспекти“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещи: доц. д-р Надя Маринова гл. ас. Ваня Хаджиева Участници: студенти от департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C По време на семинара ще се обърне задълбочено внимание на съвременните методи за ефективното икономическо развитие, стабилност и управление на риска в условия на криза. Фокусът ще се постави  върху обсъждането на настъпилите изменения и навлизащите в масова употреба практики и иновации. За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции, но и да бъдат провокирани да търсене на решения при форсмажорни обстоятелства.