;
Събития

Кръгла маса „Външен фактор за постигане на фирмени цели“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещ: доц. д-р Надя Маринова Участници: студенти от департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C По време на кръглата маса  ще се обърне задълбочено внимание на Външните фактори и новите възможности към фирмените цели, които ще се открият пред българския маркетинг. С нарастващия интерес към България през последните месеци се обособява необходимостта от осъвременяване на управленските стратегии, по отношение на международната маркетинговата дейност, с цел разрастване и популяризиране на българския туризъм в международен аспект. Фокусът на дискусията ще бъде поставен върху най-новите възможности пред българския маркетинг в контекста на международния маркетинг. За студентите е от особено значение да осъзнаят важността на Председателството на България на ЕС и възможностите, които предоставя пред българския маркетинг.