;
Събития

Междудепартаментен семинар „Дигитализация и тенденции в съвременното банково обслужване“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 205 Организатори: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C департамент \u201EИкономика\u201C Лектор: Валери Димов, Старши мениджър - отговаря за цялостната организация, дейност и развитие на дистанционното консултиране и дистанционните продажби в УниКредит Булбанк. Тереза Порожанова, Мениджър качество на обслужването и развитие в УниКредит Булбанк - следи качеството на знанията на дистанционните консултанти и нивото на обслужване. Организира и осъществява обучения за доусъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на служителите. Модератори: доц. д-р Иван Боевски гл. ас. д-р Красимир Костенаров гл. ас. д-р Екатерина Цветанова Участници: студенти, посещаващи курс ОООК018 \u201EСъвременна икономика\u201C и гости Ще бъдат представени тенденциите в дигитализацията в съвременното банково обслужване.