;
Събития

Спектакъл „Ние, Гераците“ в Национален студентски дом - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Национален студентски дом \u2013 София Организатори: департамент \u201EТеатър\u201C, Университетски театър Сценична реализация: Снежина Петрова Сценография: Десислава Морозова В спектакъла е използвана музика на Гергана Димитрова. С участието на алумни от програма \u201EТеатър\u201C на НБУ: Божидар Михайлов, Бояна Георгиева, Валерия Иванова, Веселина Бояджиева, Кристиян Янев, Лъчезар Дойнов, Натали Йорданова, Соня Ковчезлиева, Християна Стоименова, Томи Михайлов, Румен Христов, Красимира Дуковска По време на актьорската игра публиката ще се запознае с историята на българското семейство, на неговия генезис и разпад в началото на 20 век. Периодът, когато Елин Пелин пише повестта си е темата на този театрален проект. Архетипните теми в повестта са свързани както с динамиката на отношенията в семейната общност, така и с семейната митология, която е свързана с идеята за \u201Eскритото имане\u201C. Тези теми са актуални и днес. Благодарение на това сериозно професионално предизвикателство се изгражда адекватен театрален език, който преобръща клишетата в мисленето ни за Елин Пелин. Повестта на Елин Пелин разработва също темата за родовото престъпление и е универсална матрица, в която могат да се впишат лични истории, ритуали, практики и традиции на различни общности и групи. С подкрепата на ЦФСР към Настоятелството на НБУ и фонд \u201EУчебни програми\u201C към БФ и ФБО на НБУ. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Представлението е част от проекта \u201EТеатрална совалка НБУ\u201C.