;
Събития

Семинар „Управление на проекти, реализиране на фирмени стратегии“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Лектор: доц. д-р Надя Маринова Участници: студенти от департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C По време на кръглата маса ще се обърне задълбочено внимание на връзката между бизнеса и международните политики. Тази връзка ще бъде представена чрез примери за стратегическо планиране и взимане на решения в рискови условия. Фокусът на дискусията ще бъде поставен върху най-новите възможности за планиране и превенция на риска. Ще се разгледа ролята на анализа и правилното детерминиране на факторите, които имат пряко отношение към взимането на решения в обстановка на неопределеност. За студентите е от особено значение да осъзнаят важността на стратегическите възможности в контекста на националната икономика и международните пазари на стоки и услуги.