;
Събития

Семинар „Маркетингът - реализиране на печеливш бизнес, чрез метода за корпоративна отговорност“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещи: доц. д-р Надя Маринова доц. д-р Надежда Димова Участници: студенти от департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C На семинара ще се обърне задълбочено внимание на маркетинга като инструмент за достигане до таргет аудиторията, която е потенциално най-заинтересована от конкретния бизнес. Фокусът ще се постави върху начините за използване на  креативни начини за сегментиране на пазар и използване на възможностите на дигиталните технологии. За студентите е важно да разберат  ролята и положителните страни на управлението на маркетинговата дейност, да инициират успешни маркетингови кампании, да задържат клиенти и да създават трайни бизнес взаимоотношения с тях.