;
Събития

Изложба „Импресионизмът“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Библиотека, II етаж Организатор: Библиотека Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с художественото течение на импресионизма в изящните изкуства, музиката, литературата и киното. Повод за събитието е отбелязването през месец ноември на 180 години от рождението на две от най-известните и значими фигури, свързани с импресионистичното движение в скулптурата и живописта \u2013 Огюст Роден и Клод Моне. Те и техните съмишленици променят радикално и завинаги историята на модерното изкуство през ХIX-ХХ век, оставяйки мощен творчески и концептуален отпечатък върху процесите формиращи нейното съвременно развитие и лице. Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), \u201EAcademic Search Complete\u201C, \u201EeBook Academic Collection\u201C на EBSCO, JSTOR и Science Direct. Сред изложените документи са: \u201EДега\u201C от Жан Буре, \u201EИстория на импресионизма\u201C от Теодор Дюре, \u201EГоген\u201C от Белинда Томсън, \u201EМане: Писма и разговори. Картини, писатели, гравюри и рисунки\u201C от Жулиет Уилсън-Баро, \u201EРоден\u201C на Бернар Шампиньол, \u201EClaude Debussy: La mer\u201C на Волфганг Доемлинг, \u201EClaude Monet: life and work\u201C от Биргит Зейдлер, \u201EImpresjonizm\u201C от Здислав Кепински, \u201EEncyclopedie de l'impressionnisme\u201C от Марсел Серулаз, \u201EDegas and New Orleans: a french impressionist in America\u201C от Гейл Фейгенбаум и други.