;
Събития

Кръгла маса „Предизвикателства в Българския туризъм“ по време на COVID-19 - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещи: доц. д-р Надя Маринова гл. ас. Теодора Ризова Участници: студенти от департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C По време на кръглата маса  ще се обърне задълбочено внимание на новите обстоятелства, в които трябва да съществува туризма. Ще се очертаят основните специфики на туризма в условия на криза и потенциалните възможности пред сектора. Фокусът на дискусията ще бъде поставен  върху дигитализацията и имплементирането на технологии като начин за адаптиране към новата конюнктура. За студентите е важно да знаят какво е значението на новите технологии и как ще се промени консуматорското общество по отношение на туристическите услуги. Ще се акцентира и на успешните маркетингови инструменти, които ще бъдат водещи в промотирането на дестинации и услуги.