;
Събития

Публична лекция „Развитие на протоколите за сигнализация в перспективните технологии на бъдещите мрежи“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EТелекомуникации\u201C Лектор: доц. д-р Васил Къдрев Участници: студенти и преподаватели от департамент \u201EТелекомуникации\u201C Каква е ролята и развитието на сигнализациите и протоколите в телекомуникационните мрежи. За да се отговори, трябва да се разгледат основните принципи и технологични платформи, които са съпътствали това развитие. Развитието е било бавно и постепенно, докато се е достигнало до стандартизация на сигнализацията и протоколите в т. нар. мрежа от следващо поколение NхGN (Next Generation Network). Понастоящем оказват влияние различните приложни и системни аспекти на характеристиките на технологиите в бъдещите мрежи. Съществена роля в тяхното развитие, както и при сигнализациите и протоколите, имат технологиите 5G и Интернет на нещата (IoT) (също и перспективите за развитие към 6G и 7G). Приложенията на тези технологии поставят нови изисквания към ограниченията от съществуващите протоколи и сигнализации, в условията на конвергенция, поради което, стандартизиращите организации започват разработки с фокус към решения за следващо поколение протоколи NGP (Next Generation Protocols). Доц. д-р Васил Къдрев Магистър, инженер по радиоелектроника; доктор и доцент по специалност \u201EТелекомуникационни мрежи и системи\u201C към професионално направление 5.3 \u201EКомуникационна и компютърна техника\u201C. Област на професионални интереси - Телекомуникационни мрежи и системи, ИКТ (информационни и комуникационни технологии), математически и симулационни модели в телекомуникациите; телетрафично инженерство в телекомуникациите, качество на обслужване, основни мрежови функции в телекомуникациите, корпоративни мрежи, сигурност на мрежата и предаваната информация в телекомуникациите.