;
Събития

Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Поща“ от Чарлс Буковски - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, книжарница корпус 1 Организатори: Център за книгата департамент \u201EНова българистика\u201C Водещи:  проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел \u201EПоща\u201C се явява нещо като полу-автобиографична книга, която описва дългогодишната тежка и еднообразна работа на Буковски в пощите. Главният герой Чинаски е вероятно алтер-егото на писателя, който пропилява живота си в заливане с алкохол, залагания с конни надбягвания и разпиляна дружба с пропаднали жени. В \u201EПоща\u201C обаче преобладават сатиричните, самоиронични елементи. В залупения си живот Чинаски попада в комични, жалки ситуации, които подчертават нищожното му съществуване, за което на никого не му пука. Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626\/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.