;
Събития

Дискусия върху книгата на Уолтър Липман - „Обществе-ното мнение” - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Zoom Организатор: департамент \u201EМедии и комуникация\u201D Водещ и модератор: проф. д-р Десислава Бошнакова Участници: студенти и преподаватели от департамент \u201EМедии и комуникация\u201D, \u201EКино, реклама и шоубизнес\u201D и \u201EПолитически науки\u201D Уолтър Липман е едно от водещите имена в сферата на изследване, формиране и управление на общественото мнение. Неговата книга \u201EОбщественото мнение\u201D е основополагаща за всеки, който иска да се развива в сферата на комуникациите и управлението на хора. Разбирането на наследството на Липман и как то може да се прилага в условията на технологии 3.0 е ключово за успеха. А най-добрият начин за разбиране е в дискусия с другите. Уолтър Липман (1889 - 1974) е американски писател, репортер и политически коментатор, определян като най-влиятелният журналист на 20.век и баща на съвременната журналистика. Неговият труд \u201EОбщественото мнение\u201D се определя като фундаменталната книга на съвременната журналистика и като основополагаща книга в американските медийни изследвания.  Изображение: Campagne Liberali