;
Събития

Научни четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатор: департамент \u201EПраво\u201C Модератори на първи панел: проф. д-р Екатерина Михайлова гл. ас. д-р Деяна Марчева Модератори на втори панел: проф. д. н. Райна Николова доц. д-р Ивайло Стайков Участници: юристи, вкл. преподаватели по право, съдии, адвокати, а също и други учени в областта на хуманитаристиката Научните четения са разделени в два основни тематични панела. В първия се обсъждат философски проблеми на правото, справедливостта, законите и правата на човека. Във втория панел фокусът е върху предизвикателствата към търговското право, гражданското право и гражданския процес.