;
Събития

Семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатори: гл. ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност, проф. Мони Алмалех, д.н. Лектор: проф. Мони Алмалех, д.н. Модератор: гл. ас. д-р Владимир Димитров Участници: преподаватели от различни департаменти ще споделят впечатления за проблема \u201Eчетене с разбиране\u201C и да подготвят доклади В процеса на обучение през последните години се забелязват осезаеми промени в посока на образно мислене. В употреба е понятието native digital (по аналогия с native speaker). Деца от предучилищна възраст боравят с виртуални устройства без да знаят добре майчиния си език и без да познават азбуката. Те развиват комуникативни способности, базирани на образите. В първите класове децата \u201Eобогатяват\u201C майчиния език от интернет инфлуенсъри, които говорят и показват. Образците на български език, които са романи и поезия не са източник за обогатяване на майчиния език в масовия случай. Идеята на семинара е в поредица сбирки преподавателите да обменят информация базирана на изследвания на когнитивисти, психолози и методика на преподаване в присъствена и електронна форма. Споделянето на специализирана информация и опита на преподаватели от различни области цели да направи преподаването по-гъвкаво и съобразено със социално-менталните реалности. Мони Алмалех е професор и доктор на науките по \u201EОбщо и сравнително езикознание(приложна лингвистика)\u201C, преподавател в департамент \u201EНова българистка\u201C. Научни му интереси са в областта на семиотиката, съвременни лингвистични теории, библеистика, хебраистика психолингвистика и др.