;
Събития

Виртуален семинар „Ньойският договор – исторически факти и съвременни измерения“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EПраво\u201C Лектори: проф. д-р Веселин Методиев проф. д-р Екатерина Михайлова доц. д-р Ивайло Стайков доц. д-р Катерина Йочева Модератор: доц. д-р Катерина Йочева Участници: студенти от департамент \u201EПраво\u201C и гости Отбелязване на 101-та годишнина от подписването на 27 ноември 1919 г. на Ньойския мирен договор между България и Съюзните и сдружени сили, с който се слага край на участието на Царство България в Първата световна война и същевременно се погребва възрожденският идеал за национално обединение. Лекторите са историци и изследователи-юристи с особен интерес към темата на семинара. Семинарът е част от дългогодишна традиция в департамент \u201EПраво\u201C на НБУ във връзка с отбелязване на датата на подписване на този значим международен договор с дългосрочно въздействие върху историческото развитие на България. Изображение: Канал 3