;
Събития

Семинар „Изолиране и отстраняване на мрежови проблеми, свързани с WebEx“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: Ай Би Ем България, в партньорство със Сиско департамент \u201EТелекомуникации\u201C Лектор: Димитър Димитров Модератор: доц. д-р Георги Петров Презентатори на програмата: Петко Карагьозов \u2013 \u201EСпециалист обучение и развитие\u201C Александра Гочева \u2013 \u201EСпециалист обучение и развитие\u201C За четвърта поредна година, Ай Би Ем България, в партньорство със Сиско, организира обучителна програма за студенти -Сиско Инкубатор. Програмата е създатена с цел да допълни и разшири познанията в областта на мрежовите технологии, както и да подготви за професионалноразвитие в ИТ индустрията. Cisco WebEx е програма, предлагаща множество опции за провеждането на виртуални срещи. Програмата работи на последното 7-мо ниво от концептуалния OSI модел - т.нар. Приложен слой (Application Layer). За отстраняването на евентуален проблем, са необходими познания по всички нива на този модел. По време на семинара ще се пресъздадат стъпките за решаването на реален проблем, изискващ проследяване на пътя на пакетите, използвайки помощта на така наречената sniffer програма Wireshark. Ще се видят в детайли мрежовия трафик на различните нива на OSI модела - Layer 2, Layer 3 и Layer4 и по-специално как се установява TCP Handshake-а, както и TLS handshake-а. В настоящия, динамично променящия се свят, в който голяма част от хората работят от вкъщи, отстраняването на подобни проблеми понякога е жизненоважно. Ще се акцентира и върху необходимостта на правилно събиране на информацията за проблема и първоначалното му установяване. Димитър Димитров - технически ръководител на екипа, поддържащ Cisco WebEx приложението, инженер с над 5 години опит в областта на мрежите и интернет телефонията. Изображение: Medium