;
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“ - Защо юристите са приятели на писателите, а не на свещениците?“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: департамент \u201EПраво\u201C департамент \u201EПолитически науки\u201C и  департамент \u201EСоциална работа и здравеопазване\u201C   Лектор: доц. д-р Йордан Ефтимов Модератор: гл. ас. д-р Деяна Марчева Дискутанти: проф. д-р Екатерина Михайлова,  доц. д-р Катерина Йочева,  проф. д-р Анна Кръстева,  доц. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ Семинарът ще постави върху въпроса за непосредственото действие на конституцията. Доц. д-р Йордан Ефтимов е български поет и литературовед. Той е преподавател в департамент \u201EНова българистика\u201C на Нов български университет с разностранни интердисциплинарни интереси. Той е един от организаторите на Читателския клуб и Клуба по творческо писане в НБУ.