;
Събития

Семинар „Икономика на модата“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Meeting ID: 878 6390 2038 Passcode: Hi2Tr9  Организатор: департамент \u201EИкономика\u201C Лектор: гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов, преподавател в департамент \u201EИкономика\u201C Участници: записани студенти от курсове ОООК014, SEMM424 SEMM746, SMIM133, както и други заинтересовани от темата Ще бъдат представени основни идеи от сегашността на икономика на модата в интелектуален, социален и културен аспект. Част от идеите на Ли Еделкоорт* провокираха провеждането на този семинар. * Ли Еделкоорт, нидерландски дизайнер и основател на компанията Trend Union, Париж.