;
Събития

Семинар „Езиците на сигурността“ - Киберсигурност и COVID-19 - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Водещ: проф. Николай Радулов, д.н. \u2013 Ръководител на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лектор: Цветомир Алексов \u2013 експерт по киберсигурност в Министерство на отбраната Модератори: гл. ас. д-р Михаел Димитров и гл. ас. д-р Дафинка Сидова Участници: студенти от МП \u201EКиберсигурност\u201C и от другите учебни програми на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лекцията ще обхване три направления - кибератаки, киберсигурност и практически казуси. Фокусът ще е върху промяната в киберпространството по време на Covid-19 и как хакерите се адаптират и използват пандемията. Ще бъдат засегнати основни понятия от киберсферата. Ще се обърне внимание на добри практики за защита от неправомерни действия. Цветомир Алексов работи като експерт по киберсигурност в Министерство на отбраната от 2013 г. Той е бакалавър по \u201EАдминистративна и информационна сигурност\u201C от НВУ \u201EВасил Левски' и магистър по \u201EНационална сигурност и отбрана\u201C от ВА \u201EГ. С. Раковски\u201C. Преминал е през различни специализирани обучения - сертификат от EC-Council (CEH), Cisco academy (CCNA), курс за разследване на киберпрестъпления с лектори от ФБР, курсове по етично хакерство от SoftUni и др. Има участия в международни семинари и учения по различни теми, свързани с киберсигурността. В момента е докторант на самостоятелна подготовка към департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C, ДП \u201EСтратегии и политики за сигурност\u201C. Разработва дисертационен труд на тема: \u201EКиберпространството като пети домейн. Държавно подкрепяни и самостоятелни хакерски групи. Начини и методи за противодействие срещу кибератаки от различен произход\u201C с научен ръководител проф. Николай Радулов, д.н.