;
Събития

Между мемоарите и дневника на един от строителите на съвременна България - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Участници: доц. д-р Мартин Иванов, д-р Алека Стрезова, д-р Методи Методиев и доц. д-р Йордан Ефтимов Съставителите: В корелацията \u201Eпамет\u2013забрава\u201C главният герой на настоящото издание принадлежи по-скоро към недостатъчно познатите и почти забравени лица от нашето минало. Днес, извън кръга на стопанските историци и специалистите по македонския въпрос, името му не е известно сред по-широката аудитория. Но кой всъщност е Никола Стоянов и с какво предизвика нашия интерес? Много са реперите в житейската му траектория. Македонски българин от Дойран, обречен завинаги на националния идеал и каузата \u201EМакедония\u201C. Амбициозен младеж, получил много добро образование по математика и физика у нас и във водещи по това време университети в чужбина, устремен към астрономията, \u201Eнай-възвишената наука \u2013 науката на небето\u201C. Дори само тази видима многостранност на житието на Никола Стоянов обосновава и оправдава настоящото издание. Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ: https:\/\/bookshop.nbu.bg\/bg\/books\/view\/zhivot-i-dejnost-memoari-1875-1939-dnevnik-1940-1944