;
Събития

Съкровищницата на българската наука - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Meeting ID: 898 5878 7876 Passcode: 673377 Организатори: Център за книгата Център за книгата отправя покана за участие в подиумна дискусия върху двата тома на \u201EСборник за народни умотворения : Научен и книжовен дял : Антология\u201C със съставител Борис Христов. Участници проф. д-р Пламен Бочков, проф. Владимир Пенчев (директор на Института по етнология и фолклористика на БАН), проф. д-р Веселин Методиев и проф. Михаил Неделчев, д.н. Борис Христов: Затворени в старите сборници и оставени задълго на забравата, за първи път в тази антология са събрани ценни трудове от миналото на учени, публицисти и просветни дейци. В нея се съдържат знания за нашата история, етнография и нумизматика; описания на старите пътувания през България; бележки за въстания и политически движения; мемоари за владетели, войводи и герои на Възраждането; важни документи и писма; народна медицина; астрология и метеорология ; понятия и вярвания за невидимия свят... След дългото изгнание в хранилищата на библиотеките, помилвани най-сетне, тези текстове сега напомнят открит за светлината кладенец. Щастлив е Читателят, който за първи път се навежда да пие от извора и да познае лицето си в тази дълбока вода. Ще откриете антологията в Електронния каталог на изданията на НБУ: https:\/\/bookshop.nbu.bg\/bg\/books\/view\/sbornik-za-narodni-umotvoreniq-nauchen-i-knizhoven-dql-antologiq-t-1-i-t-2-systav-boris-hristov