;
Събития

Център за книгата представя - Рилке: конкуриращите се прочити - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: Център за книгата департамент \u201EНова българистика\u201C Участници: д-р Георги Гочев, Петя Хайнрих (преводач на книгата), проф. Майя Разбойникова-Фратева, доц. д-р Морис Фадел и доц. д-р Йордан Ефтимов. Сборникът \u201EСтавите на светлината\u201C съдържа текстове от най-ранните години на Рилке до последните му зрели творби. Формално тук са събрани три отделни книги \u2013 пълните фрагменти поезия в проза от \u201EПесен за любовта и смъртта на корнета Кристоф Рилке\u201C, \u201EДуински елегии\u201C и \u201EСонети към Орфей\u201C. А последната част, като един вкусен завършек, съдържа някои повече или по-малко познати стихотворения от различни стихосбирки. Ще го откриете в Електронния каталог на изданията на НБУ: https:\/\/bookshop.nbu.bg\/bg\/books\/view\/stavite-na-svetlinata-izbrano.