;
Събития

Център за книгата представя „Русия. Една история на страна без история“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: Център за книгата департамент \u201EНова българистика\u201C Участници: проф. д-р Евгений Дайнов, д-р Методи Методиев, доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. д-р Борис Наймушин Проф. д-р Евгени Дайнов: Накратко, посланието е следното: докато Западът загнива, защото е основал всичките си институции и практики върху дефектния индивид, на Русия предстои да завладее света, тъй като тя гради себе си не върху някакви си индивиди, а върху абсолютни ценности, стоящи далеч над отделното човешко същество. Затова \u2013 следва да се отбележи \u2013 Русия не се развива. Тя няма нуждата да се развива, тъй като е изначално перфектна. А след като не се развива, тя няма как да има история. Постоянното усилие да не се допусне формирането на индивиди е причината в Русия да няма нито история, нито закон, нито \u2013 елементарните житейски удобства, характерни за Запада. Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ: https:\/\/bookshop.nbu.bg\/bg\/books\/view\/rusiq-edna-istoriq-na-strana-bez-istoriq