;
Събития

Обучителен уъркшоп за инструктори по международната образователна програма Parent Effectiveness Training

infea.bg

Обучителен уъркшоп за инструктори  по международната образователна програма Parent Effectiveness Training (PET), Трениране на Успешни Родители (ТУР) на д-р Томас Гордън за кандидати от цялата страна


Бургас 12-16  Декември 2018

Пловдив 20-24 Февруари 2019


Обучители:

Дарина Георгиева, PET  Master Trainer Bulgaria  

Антония Месерджиева, PET, TET обучител


Програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) е одобрена със заповед N: РД 09-994/07.06.2018 от МОН и е вписана в информационния регистър по чл. 229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.


За одобрени кандидати извън гр. Бургас е осигурено хотелско настаняване включено в таксата участие

Гордън Груп България 2017  в качеството си на официален представител на институт Gordon Training International (GTI) ще проведе обучителен уъркшоп за инструктори (обучители) по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) на територията на България.

Обучението е предназначено за  психолози, терапевти, членове на НПО, сдружения, педагогически кадри, за професионалисти работещи с деца, родители, семейства и /или с професионална насоченост - подкрепа, помощ, консултиране, превенция в държавния, неправителствения или частния сектор.

ТУР е създадена през 1962 г. от три пъти номинирания за Нобелова награда американски психолог д-р Томас Гордън, като превантивна програма – Обучение преди проблемите.

Преподава се  в САЩ и в над 50  страни по света от над 100 000 сертифицирани инструктори. ТУР е пионерска програма в обучаването на родители и професионални кадри  в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти и е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на семейни конфликти.

ТУР се преподава само от инструктори и представители, обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Гордън – Gordon Training International. Над 7 милиона души са обучени или чели книга по модела на д-р Гордън в над 50 страни по света и на над 45 езика. Програмата е доказала своята универсалност, приложима е към всеки културен и етнически произход.

Ползите за Вас в качеството ви на сертифицирани ТУР инструктори на Институт Gordon Training International за България.

  • Предоставяте образователен модел доказал своята ефективност в над  50 страни по света.

  • Базирате се на 7 годишен опит на функциониране на програмата на територията на България

  • Предоставят ви се know how  добри практики както на международния опит, така и на територията на страната относно структура, стандарт, маркетинг, бенефициенти.

  • Работите с международното методологическо ръководство за инструктори (PET instructor guide) преведено на български език

При проявен интерес към обученията по гореупоменатите програми ще Ви бъдат предоставени документи относно програмата ТУР, структура и стандарти, изисквания към кандидатите както и такса участие за територията на България.