;
Събития

Обучителен уъркшоп за инструктори 3-8 Юни 2019

infea.bg

Обучителен уъркшоп за инструктори  по международната образователна програма Teacher Effectiveness Training (TET), Трениране на Успешни  Учители(ТУУ) на д-р Томас Гордън за кандидати от цялата страна


Бургас, 3-8  Юни 2019

Обучител:

Marcus Talvio, International Master Trainer, University of Helsinki, Finland

Обучението ще се проведе на английски език с осигурен симултантен превод


Програмата Трениране на Успешни Учители  (ТУУ) е одобрена със заповед N: РД 09-994/07.06.2018 от МОН и е вписана в информационния регистър по чл. 229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.


За одобрени кандидати извън гр. Бургас е осигурено хотелско настаняване включено в таксата участие

Гордън Груп България 2017  в качеството си на официален представител на институт Gordon Training International (GTI) ще проведе обучителен уъркшоп за инструктори (обучители) по програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ) на територията на България.

Обучението е предназначено за педагогически кадри, психолози, членове на НПО, сдружения, за  професионалисти работещи с учители, деца, родители, семейства и /или с професионална насоченост - подкрепа, помощ, консултиране, превенция в държавния, неправителствения или частния сектор.

Международната образователна програма Teacher Effectiveness Training (TET) с еквивалент на български език Трениране на Успешни Учители (ТУУ) е създадена през 1965 г. от американския психолог д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца ,на   учители с ученици.Преподава се в над 45 страни по света ,в България от 2012г.Участниците се обучават в умения за ефективна комуникация,умения за активно слушане, методология за разрешаване на конфликти в класната стая ,методи за промяна на средата, методи за създаване на учебни правила.Обучението има за цел да предостави ефективни способи на общуване и разрешаване на конфликти, които действат на всички социални нива, във взаимоотношенията учител –ученик, учител-родител, директор-учител-родител.

Ползите за Вас в качеството ви на сертифицирани ТУР инструктори на Институт Gordon Training International за България.

  • Предоставяте образователен модел доказал своята ефективност в над  50 страни по света.

  • Базирате се на 6 годишен опит на функциониране на програмата на територията на България

  • Предоставят ви се know how  добри практики както на международния опит, така и на територията на страната относно структура, стандарт, маркетинг, бенефициенти.

  • Работите с международното методологическо ръководство за инструктори (TET instructor guide) преведено на български език

При проявен интерес към обученията по гореупоменатите програми ще Ви бъдат предоставени документи относно програмата ТУУ, структура и стандарти, изисквания към кандидатите както и такса участие за територията на България.