;
Трениране на Успешни Родители (ТУР)

Често задавани въпроси

infea.bg

ВЪПРОС: Как ще могат българските родители да се запишат в курсовете ТУР?

ОТГОВОР: Курсовете Т.У.Р. стартират през 2012г. в 6 български града – София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора.

ВЪПРОС: Кои ще са „учителите”?

ОТГОВОР: ТУР се преподава само от инструктори обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън – Gordon Training International. 

ВЪПРОС: Каква е продължителността на курсовете ТУР?

ОТГОВОР: ТУР е 24 часова програма като графика на всеки уъркшоп се определя от инструктора и от нуждите на участниците. Всеки включил се в обучението получава комплект от материали, работна тетрадка, учебно пособие и сертификат за участие.

ВЪПРОС: Това не е ли поредния американски толерантен подход за възпитанието на децата?

ОТГОВОР: Създателят на програмата е американският психолог Д-р Томас Гордън През 50 годишната си история тя е внедрена и успешно практикувана в САЩ и в над 45 страни по света а през последните 10 години в съседните ни държави Гърция,Турция и Румъния, което е доказателство за нейната унивесалност и приложимост към всеки културен, религиозен и етнически произход.

ВЪПРОС: За кого е подходяща програмата ТУР?

ОТГОВОР: Подходяща е за родители с деца от всички възрастови групи, за родители с деца със специфични нужди, както и за учители, възпитатели и за всички професионалисти в областта на детската грижа, възпитание и обучение.

ВЪПРОС: Трудно ли се усвояват концепциите и уменията заложени в програмата?

ОТГОВОР: ТУР е изложена на прост език, с известни на всички термини, без технически жаргон. Участниците се запознават с доста лесен за научаване метод, като могат незабавно да го прилагат не само у дома, но и с приятели и колеги. Неизбежно уменията изискват практика и отдаденост, но успешността в отглеждането на отговорни деца и млади хора изисква труд, независимо дали с програми или образователна литература. Има ли света длъжност, която да не изисква труд?

ВЪПРОС: Как мога да съм сигурен че тази програма е подходяща за мен и ще има ефект във моите взаимоотношения?

ОТГОВОР: Сигурно сте се запознали до тук че модела Гордън е универсален, ефективен в близо 50 страни по света. Има два ключови момента които определят ефективността на програмата;

Да опиташ и да прилагаш уменията за общуване и разрешаване на конфликти, които се преподават.

Участниците в програмата ТУР имат готовност и желание да усвоят нови и успешни методи, да избегнат грешките на други родители, да открият нови техники, които да улеснят задачата им. Няма родител, който да не иска да стане по-добър родител.

ВЪПРОС: Възможно ли е единият от родителите да прилага успешно този нов подход, а другият да се придържа към стария?

ОТГОВОР: И да, и не. Започне ли единият от родителите да прилага новия подход, в отношенията между него и децата ще се забележи рязко подобрение. От друга страна, взаимоотношенията между другия родител и децата могат да се влошат. Затова ще е много по-добре, ако и двамата родители изучат новата методика. Да не говорим, че когато изучават новия подход заедно, двамата могат да си помагат взаимно много повече.

ВЪПРОС: Този нов подход няма ли да доведе до загуба на родителско влияние върху децата? Възможно ли е да се стигне до абдикация от задължението им да насочват и ръководят живота на своите деца?

ОТГОВОР: Възможно е родителите да останат с подобно впечатление в началото и това е защото системата се представя стъпка по стъпка.

Фокусът в първите сесии е върху това как да помогнем на децата си да намерят свое разрешение на проблемите, пред които се изправят. В подобни ситуации ролята на успешния родител ще изглежда по – различна – много по – пасивна и „неръководна”, отколкото родителите смятат за нормално. В следващите се разглеждат начините за промяна на неприемливото поведение у децата, а така също и как да им повлияем, за да се съобразяват с вашите родителски нужди. В тези ситуации ще ви покажем конкретни начини, как да сте още по – отговорен като родител – и как да придобиете влияние, по – голямо и от сегашното Ви.

Моделът Гордън запознава родителите с един доста лесен за научаване метод, по който децата се насърчават да поемат отговорността да търсят свои собствени решения на собствените си проблеми, и илюстрира как родителите могат да започнат незабавно да  го прилагат у дома.