;
Физическа охрана и СОД

Охрана

infea.bg

                                                                                               

Ние предлагаме охрана във всички сегменти на охранителната дейност, както следва:

 • обектова охрана;

 • охрана на физически лица;

 • охрана на юридически лица;

 • охрана на земеделски площи;

 • охрана на села;

 • общини;

 • дървесни масиви;

 • защита на авторски права;

 • защита на лицензионни права;

 • масови мероприятия;

 • посрещане, съпровождане и изпращане на гости от чужбина;

 • охрана на ценни пратки и пакети;

 • консултантска дейност, насочена към превенция от посегателства към клиент.