;
Бизнес решения

ORAK Restaurant R5

infea.bg

Ресторантският софтуер ORAK Restaurant R5 е гъвкава и многофункционална система, разработена, за да отговори на нуждите на всички типове заведения: ресторанти, кафенета, пицарии, заведения за бързо хранене, нощни заведения, фирми за кетъринг и др. Модулната POS система лесно може да бъде разширявана според изискванията на клиента, така че да обхване дейността изцяло.

На собствениците на верига обекти ORAK Restaurant R5 предлага възможност за цялостно управление на всички обекти във веригата.

Системата позволява управление и проследяване на поръчки, генериране на точни справки и контрол върху разходите с цел увеличаване на ефективността и скоростта на обслужване.

Калкулирането на разходите, намаляването на брака, следенето на складови наличности - всичко това помага на собствениците да управляват бизнеса си с лекота и да максимизират приходите.


Какви са предимствата на ORAK Restaurant R5?

 • Лесен и интуитивен интерфейс

 • Пълен контрол над междинните и клиентските сметки

 • Приложение за работа с таблети или мобилни устройства с операционна система Android (ORAK R6 Cloud POS)

  • оптимизира работния процес

  • спестява време за приемане на поръчките и повишава качеството на обслужване

  • дава информация за брой хора, статус на поръчките, текущи резервации, текуща сума по сметка

 • Интеграция със ситема за контрол на наливния алкохол и видеонаблюдение

 • Визуално представяне на поръчките на бара и в кухнята на скрийн принтер

 • Следене на складови наличности

 • Система за управление доставки на адрес с онлайн връзка до всеки един обект

 • Нова платформа за управление на продажби в реално време чрез използване на преносими ПАД устройства за маркиране.

 • Възможност за провеждане на клиентска политика чрез използване на клиентски карти за отстъпки и смесени плащания

 • Възможност за задаване на артикулни промоции (две на цената на едно; купи две, третото е безплатно)

 • Възможност за задаване на ценови промоции с актуални цени спрямо времевия интервал (Happy hour)

 • Онлайн резервации и гарантиране на резервацията с кредитна карта/ VIP карта

 • Възможност за резервации през партньорска и комисионерска мрежа

 • Възможност за разпечатване Дневника за входящ контрол

 • Web базиран интерфейс за дефиниране и генериране различни справки и отчети

 • Възможност за генериране на специфични справки и автоматично изпращане на имейл

 • Отдалечен контрол на достъпа през интернет или мобилен телефон

 • Автоматичен архив на базата данни отдалечено на интернет сървър


Ресторанти и Барове:

Основните предизвикателства, които днес стоят пред ресторантьорите, са как да увеличат клиентския поток и постъпленията, като едновременно оптимизират и модернизират работните процеси, организацията и планирането на ресурсите.

Какво получавате с Orak Restaurant R5:

 • Ограничаване на злоупотребите и повишаване ефективността на работния процес

 • Лесна и бърза First In - First Out проследимост

 • Бързи и точни ревизии

 • Повишаване на удовлетвореността и лоялността на клиентите

 • Повишаване на продажбите, чрез използване на мобилни технологии

Бързо Хранене:

Увеличаване обема на продажбите, повече клиенти, по-висока ефективност на работния процес, намаляване на брака чрез по-добро отчитане и прогнозиране на капацитета – това са основните предизвикателства пред заведенията за бързо хранене.

Какво получавате с Orak Restaurant R5:

 • По-висока ефективност на работния процес

 • Намаляване на брака чрез по-добро отчитане и прогнозиране на капацитета

 • По–бързо и качествено обслужване на клиентите

 • Повишаване на удовлетвореността и лоялността на клиентите

 • Увеличаване обема на продажбите

Кетъринг:

Фирмите за кетъринг непрекъснато търсят начини за ускоряване и опростяване на обработването на поръчките. Наред с това, точното планиране на менюто с цел да се избегне брак или недостиг на суровини е едно от основните предизвикателства.

Какво получавате с Orak Restaurant R5:

 • По-висока ефективност на работния процес

 • Визуално представяне статуса на готовата поръчка

 • По–бързо и качествено обслужване

 • Повишаване на удовлетвореността и лоялността на клиентите

 • Увеличаване обема на продажбите

Заведения към хотели:

Добрият хотелиер днес е този, който не допуска гостите да търсят забавления и качествена храна извън хотела. И най-претенциозният гост трябва да бъде напълно удовлетворен от престоя си, да препоръча хотела и неговата кухня и, разбира се, да се завърне отново.

Какво получавате с Orak Restaurant R5:

 • Интеграция с хотелска система ОRAK R5 Eclipse+

 • По-висока ефективност на работния процес

 • По-бързо и качествено обслужване

 • Повишаване на удовлетвореността и лоялността на клиентите

 • Увеличаване обема на продажбите чрез използване на мобилни технологии.