;
Трениране на Успешни Родители (ТУР)

Обучение за Обучители, Бургас 2018-2019 (Флора Бургас)

infea.bg

Обучение за Обучители от цялата страна по програмата "Трениране на Успешни Родители" (ТУР) на д-р Томас Гордън