;
Трениране на Успешни Родители (ТУР)

Споделено от участниците в курсовете ТУР

infea.bg

“Бях скептичен в началото. Но осъзнах колко смисъл има в това да се усвоят уменията.”


“Очаквах по-суха материя, но съм приятно изненадан от практическата насоченост и достъпния начин на представяне Надявам се, това което научих да мога успешно да го приложа на практика. Вярвам в това.”

“Бях скептичен в началото. Но осъзнах колко смисъл има в това да се усвоят уменията. Иска ми се пак да посетя курса.”

“Благодаря ви. Бих искал курса да се посещава от повече хора.”

Участници от Велико Търново


Обучители

Илка Арнаудова

Катя Иванова