;
Трениране на Успешни Родители (ТУР)

Семинар Трениране на Успешни Родители в Хасково

infea.bg

8 април 2019 г., понеделник, от 18:00 ч. до 21:00 ч.

Зала Знание, бул. Съединение 10, Хасково


Стартира 30 часовия Семинар

"ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ РОДИТЕЛИ" на д-р Томас Гордън.


За кого е подходяща програма ТУР?


Програма ТУР е подходяща за родители на деца и ученици, организации работещи с деца и семейства, социални работници, психолози, ресурсни учители, екипи на ЦОП, медицински кадри, екипи на детски градини, както и за всички хора, които общуват с други хора...


Какво ще научите от програма ТУР?


- Да говорите на децата така, че те да Ви слушат и да променят неприемливото поведение.

- Да слушате децата си така, че те да Ви говорят и да се почувстват наистина разбрани.

- Да разрешавате конфликти и проблеми в семейството така, че никой не губи, а проблемите са разрешени.

- Да сте активен участник при възникнали спорове и конфликти в семейството и да прилагате подходящите умения при разрешаването им.


Кои са ползите за Вас и Вашето семейство?


- Децата ще се чувстват свободни да обсъждат техните проблеми с Вас вместо да ги премълчават.

- Ще се научите да работите заедно с децата си вместо срещу - тях.

- Ще спомогнете за изграждането на самодисциплина, самоконтрол и повече отговорност у децата си.

- Мотивация от всички членове при спазването на правилата в семейството поради факта, че всички са активни участници в тяхното изграждане. -

- По-малко напрежение в семейството, без борба за надмощие, повече забавление, спокойствие и по-голяма близост с децата си.


Как рaботи програмата?


Програмата Трениране на Успешни Родители не е лекционен курс, а практическа подготовка в рамките на 30 учебни часа, с последователна структура. По достъпен и интересен начин участниците усвояват уменията и практическите задачи. ТУР се преподава в над 45 страни по света от сертифицирани инструктори, обучени от институт Gordon Training International. Курсът по ТУР е баланс между инструкторски презентации, групови дискусии, лично споделяне и дейности за изграждане на умения. В курса са включени кратки лекции, демонстрации, ролеви игри, задачи за приложение в семейството.


Всеки участник получава учебна тетрадка, която включва кратки теоретични есета, писмени упражнения върху уменията, библиография, резултати от научни изследвания, както и оценка и самооценка на курса. Използва се по време на курса и за междусесийните задачи.


След участие в курсовете родителите ще могат да:


- Да определят „на кого принадлежи проблема”. -

- Да разпознават 12-те Препятствия пред общуването.

- Да правят разлика между Препятствия пред общуването и Активно слушане.

- Да избягват да използват Препятствия пред общуването.

- Да разпознават ситуации в които децата се нуждаят от помощта им на активен слушател.

- Да прилагат Пасивно слушане като израз на одобрение и да отварят вратата за комуникация, за да помогнат когато детето има проблем.

- Да прилагат Активно слушане за да доловят и чуят чувствата които децата изпитват в проблемна ситуация.

- Да прилагат Активно слушане, за да разберат смисъла на изпратените от децата послания.

- Да разграничават Приемливото от Неприемливото поведение на децата.

- Да се справят със ситуациите, в които поведението на децата им пречи да посрещнат собствените си нужди.

- Да съставят „Конфронтативно Аз-Послание” състоящо се от три части.

- Да се конфронтират по ефективен начин с децата изпращайки „Аз-Послание”.

- Да превключват на друга скорост или да преминават от конфронтативна към изслушваща позиция когато е необходимо.

- Да изпращат Аз-послания като заместител на похвала или одобрение.

- Да изпращат „Превантивни Аз-Послания”, с цел да избегнат бъдеща проява на неприемливо поведение.


Издава се персонален СЕРТИФИКАТ за завършен курс.


Водещи на семинара - сертифицирани инструктори по програма ТУР:

Мария Кунчева - психолог и кариерен консултант

Йорданка Дикова - главен начален учител

Заповядайте! Поканете и приятели!


Семинарът ще се провежда веднъж седмично, вечер - от 18:00 часа до 21:00 часа, в ден съобразен с възможността на групата и залата, общо 10 срещи на групата.


Минимален брой участници - 6 човека

Максимален брой участници - 15 човека


**************************************************************************


За повече информация относно условия и записване:

0894 403 568 - Мария Кунчева

0878 583 411 - Йорданка Дикова


***************************************************************************


ТУР е пионерска програма в обучаването на родители и професионални кадри в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти и е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на семейни конфликти.


Програмата ТУР е предназначена да преподава философия и умения за общуване, които ще помогнат на родителите да подобрят отношенията със своите деца и другите значими в живота им хора.


Основана през 1962 г. в Калифорния, международната програма Parent Effectiveness Training (P.E.T) с еквивалент на български език – Трениране на Успешни родители (ТУР) се преподава в САЩ и в повече от 50 страни, от над 100 000 сертифицирани инструктори.


Основателят е д-р Томас Гордън (1918-2002), световно признат пионер в решаването на конфликти при общуването на родителите с техните деца, на учители с ученици, номиниран три пъти с Нобелова награда за мир, носител на голямата награда на Калифорнийската психологическа асоциация за цялостен принос, основател на международния институт „Gordon Training International “, известен с „Mетода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения, прилаган успешно в цял свят. Автор е на девет книги, издадени на 40 езика в общ тираж от над 6,5 милиона екземпляра, в които описва подробно метода си. Милиони участници са преминали обучение в неговите курсове.


ТУР се преподава само от инструктори и представители, обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Гордън – Gordon Training International.


ТУР е най-имитираната програма за родители по света. Д-р Гордън е наричан „бащата на обучаването на родители“.


Курсът ТУР е оценен от над 60 независими проучвания.


Представителството на Институт „Gordon Training International ” за България функционира от гр. Бургас от началото на 2011 г. и притежава авторските права върху международните образователни програми Parent effectiveness Training (P.E.T) с еквивалент на български Трениране на Успешни Родители и Teacher Effectiveness Training (T.E.T) с еквивалент Трениране на Успешни Учители за България, които от 1962 г. и съответно 1965 г. се използват като метод за обучение на родители, учители, професионални кадри работещи с деца и младежи, в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти, не само в САЩ но и в още 50 страни по света.


През ноември 2011 г. и април 2014 г. представителството за България съвместно с Институт Gordon Training International проведе обучение за инструктори професионалисти по програмата Трениране на Успешни Родители.


От началото на 2012 над 1000 участника от страната, родители, възпитатели, ресурсни учители, социални работници преминаха практическо обучение по програмата Трениране на Успешни Родители.


Заповядайте! Споделете и с приятели!