;
Работодатели

Специализиран подбор на висококвалифицирани кадри

infea.bg

  • Съгласуване на изискванията и функционалните характеристики на длъжността;

  • Проверка на документи, в това число: дипломи, препоръки от предишни работодатели;

  • Проверка на езикови умения;

  • Проверка на компютърни умения;

  • Специализиран тест за професионална пригодност;

  • Подготовка и организиране на интервю с подбраните кандидати;

  • Осигуряване на помещение за провеждане на интервюто.